Thursday, July 16, 2015

MELAYU PULAU PINANG: HIMPUNAN KERTAS KERJA KOLOKIUM KEBANGSAAN MELAYU PULAU PINANG


tajuk: Melayu Pulau Pinang: Himpunan Kertas Kerja Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang

penyelenggara/penyunting: Noriah Mohamed

penulis: ramai penulis

penerbit: Projek Penyelidikan Budaya Utara, Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia

harga: RM30

muka surat: 242 halaman

kandungan:

Halaman Tajuk
Kandungan
Senarai Carta, Jadual, Peta, Petikan, Rajah, dan Skema
Sekapur Sirih
Seulas Pinang

Bab 1
Arkeologi: Penempatan Awal Melayu Pulau Pinang
Mohd. Mokhtar saidin

Bab 2
Pulau Pinang Sebelum 1786
Mahani Musa

Bab 3
Bahasa Melayu: Sejarah dan Keragamannya di Pulau Pinang
Noriah Mohamed

Bab 4
Ekonomi: Pemasalahan Melayu Pulau Pinang
Amir Hussin Baharuddin

Bab 5
Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang
Aminah Ayob

Bab 6
Pendidikan Awal Melayu Pulau Pinang: Wacana Ketamadunan dan Jati Diri
Syed Muhammad Dawilah al-Edrus

Bab 7
Ekonomi: Pencapaian dan Kejaayan melayu Pulau Pinang
Abdul Rahman Maidin

Bab 8
Tanah Wakaf: Isu dan Cabaran
Ariffin Omar

Bab 9
Pemuliharaan Warisan Seni Bina Melayu dan Islam Pulau Pinang
A. Ghafar Ahmad

Bab 10
Pulau Pinang Bandar Percetakan Awal Negara
Jelani Harun

Bab 11
Haji Abdullah Fahim: Tokoh Agama dari Pulau Pinang
Fadhullah Jamil

Bab 12
Politik: Kekuatan dan Pergolakan Melayu Pulau Pinang
Sanusi Osman

Bab 13
Pulau Pinang Sebagai Pusat Ilmu dan Perkembangan Intelektual
Muhammad Haji Salleh