Tuesday, December 17, 2013

KEMULIAAN INSAN DALAM AGAMA DAN FALSAFAH


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 9): Kemuliaan Insan Dalam Agama & Falsafah

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

terbitan: MEGC

harga: RM4

muka surat: 47 halaman

penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan.

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Manusia: Wujud & Kemuliaannya
3. Persaudaraan Insan
4. Hak ke Atas Jasad dan Jiwa
5. Kebebasan Manusia
6. Penutup

KAHWIN CAMPUR ANTARA MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 8): Kahwin Campur Antara Muslim Dengan Non-Muslim

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 49 halaman

penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Kahwin campur dalam Al-Quran
3. Kahwin campur di kalangan Sahabat Nabi S.A.W
4. Kahwin campur dalam Hadith
5. Faktor di sebalik penolakan terhadap kahwin campur
6. Erti Islam dan soal kepelbagaian agama dalam Al-Quran
7. Kahwin campur tidak digalakkan
8. Risalah Islam tentang perkahwinan
9. Rumusan

BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN?


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 7): Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan?

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 38 halaman


penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Makna dan Sifat Riba Dalam Quran
3. Hikmah Pengharaman Riba Dalam Quran
4. Makna dan Sifat Riba Dalam Sunnah
5. Hikmah Pengharaman Riba Dalam Sunnah
6. Bunga Bank Tidak Sama Dengan Riba

KONSEP KEBEBASAN DAN AGAMA


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 6): Konsep Kebebasan dan Agama

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 39 halaman


penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:

1. Agama Yang Membebaskan
2. Kecelaruan Para Pengkritik
3. Isyarat Lain Tentang Kebebasan di Dalam Al-Quran
4. Ancaman Terhadap Kebebasan
5. Rumusan

HUKUM BARAT PUN ISLAM


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 5): Bercakap Atas Nama Tuhan

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 34 halaman


penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Pengertian Hukum
3. Hukum Barat Pun Islamik
4. Reformasi Syariat
5. Rumusan

BERCAKAP ATAS NAMA TUHAN


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 3): Bercakap Atas Nama Tuhan

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 40 halaman


penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Atas Nama Tuhan
3. Faham Salafi Sebagai Asas Terorisme
4. Mesej Akhlak
5. Islam Agama Mudah
6. Pembaca Yang Aman
7. Tema Besar Risalah Islam
8. Rumusan

ISLAM TUNDUK MENYERAH


tajuk: Isu Semasa Dalam Risalah (Risalah 2): Islam Tunduk Menyerah

penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Khairul Anam Che Mentri

penerbit: MEGC

harga: RM4

muka surat: 36 halaman


penerangan:

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah ini' ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor agama yang melahirkan rusuh zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan. 

kandungan:


1. Pengertian Unggul Bagi Islam

2. Pluralisme di Dalam Al- Quran

3. Para Nabi yang Tidak didedahkan Nama Mereka
4. Faktor Semasa dalam Kecaman Quran Terhadap Non- Muslim
5. Menyingkapi Kepelbagaian dalam Tunduk

NATHAN YANG BIJAK


KULIT KERAS

tajuk: Nathan Yang Bijak (kulit keras)

penulis: Gotthold Ephraim Lessing

terjemahan: Pauline Fan

terbitan: IKD

harga: RM45

muka surat: 171 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan terjemahan dari buku Nathan der Weise

Naskhah teater Nathan yang Bijak, karya agung Gotthold Ephraim Lessing ini julung kali diterjemah langsung dari bahasa Jerman kepada Bahasa Melayu.

Sepintas ulasan mengenai buku " Nathan Yang Bijak" :

Ada beberapa pertimbangan mengapa IKD memelayukan Nathan der Weise. Pertama beliau adalah seorang tokoh Pencerahan. Maka penerbitannya akan menambah bahan bakar tentang gerakan pemikiran dan kebudayaan tersebut yang dimulakan dari penterjemahan esei Kant " Apa itu Pencerahan"? Keduanya persoalan toleransi agama dan ketiga persoalan pluralisme agama.

INDIVIDUALISME: YANG HAK & YANG BATIL


tajuk: Individualisme: Yang Hak & Yang Batil

penulis: F.A. Hayek

terjemahan: Eekmal Ahmad

penerbit: IKD

harga: RM5

muka surat: 28 halaman

penerangan:

Buku ini merupakan penterjemahan Bab Pertama dari buku Individualism & Economic Order

Friedrich August von Hayek, lahir pada bulan Mei, tahun 1899 di Vienna dan meninggal pada tahun 1992 di Freiburg. Beliau dari keluarga aristokrat. Sepupunya adalah seorang filasuf terkenal; Ludwig Wittgenstein. Beliau memperolehi ijazah doktor falsafah di Universiti Vienna, dalam bidang undang- undang dan sains politik, pada tahun 1921.

Idea asas di dalam esei ini ialah, penting bagi kita untuk menyedari batas bagi kemampuan akal manusia itu. Bagi Hayek asal bagi Individualisme yang palsu itu datangnya dari pengaruh pemikiran Rene Descartes. Pemikiran yang mengaitkan esensi manusia itu dengan Akal, dengan A yang berhuruf besar.

kandungan:
1. Biografi Ringkas F.A. Hayek
2. Individualisme: Yang Hak & Yang Batil

PIDATO KEMERDEKAAN: MEMBANGUN SEMULA MAKNA DIRI MALAYSIA


tajuk: Pidato Kemerdekaan: Membangun Semula Makna Diri Malaysia (percuma vcd)

penulis: Anwar Ibrahim

penerbit: IKD

harga: RM8

muka surat: 21 halaman

penerangan:

pidato kemerdekaan merupakan antara siri program setiap tiga tahun yang dianjurkan institut kajian dasar (ikd), dan dato' seri anwar ibrahim diberi penghormatan untuk menjadi penyampai sulong.

"kita harus insafi bahaw kebebasan adalah sebahagian dari keadilan. penafian kebebasan merupakan pencerobohan kepada keadilan itu sendiri."
- anwar ibrahim

AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI: DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA


tajuk: Akta Keselamatan Dalam Negeri: Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

suntingan: Nurul Mu'az Omar

terbitan: IKD

harga: RM3

muka surat: 48 halaman

kandungan:

1. Pendahuluan
2. Pengalaman di Bawah ISA
3. ISA: A Step Backward
4. Review the ISA

penerangan:

buku ini mengandungi transkrip hasil daripada penyampaian ucapan di "forum isa: dari perspektif hak asasi manusia" yang telah diadakan pada 5hb mei 2001 di dewan perhimpunan cina selangor, kuala lumpur.

VALUES OF DEMOCRACY AND YOUTH


tajuk: Values of Democracy and Youth

suntingan: Nurul Mu'az Omar

terbitan: IKD

harga: RM3

muka surat: 45 halaman

penerangan:

this book is compilation of proceedings from the "youth and democracy workshop" organised by political education unit, ikd and malaysia youth and student democratic movement (dema) with the co-operation of konrad adenauer stiftung (kas) on may 26th, 2001 at hotel impiana, kuala lumpur.

BERDIALOG DENGAN GEREJA (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Berdialog Dengan Gereja: Sebuah Travelog Kedamaian

penulis: Mujahid Yusof Rawa

penerbit: Ilham Centre

harga: RM25

muka surat: 153 halaman

sedutan halaman buku Berdialog Dengan Gereja

BAB 13: KEJUTAN 2013


Kalau 2010 adalah kejutan pertama tentang isu penggunaan kalimah ‘Allah’ hasil dari keputusan Mahkamah Tinggi yang dicabar oleh Kementerian Dalam Negeri. Keputusannya ialah Majalah Herald Katholik boleh menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam penerbitannya untuk edaran bagi pembaca Kristian tetapi dilarang menyebarnya kepada orang Islam. Semangat keputusan yang dbuat ialah bersandarkan kepada Artikel 3 dan artikel 11 masing-masing mendefinisikan kedudukan agama Islam dan hubungannya dengan agama lain di negara ini. 

Walaupun telah dibawa kepada Mahkamah Rayuan tahun 2013 baru-baru ini, kes rayuan oleh KDN ditangguhkan lagi dan pendengaran baru-baru ini hanyalah berbentuk pengurusan sahaja. Isu penggunaan kalimah ‘Allah’ oleh penganut Kristian Katholik sekali lagi muncul awal tahun ini 
(2013). 

Kali ini ialah apabila YAB Ketua Menteri Pulau Pinang membuat ucapan Krismasnya dengan melontarkan sekali lagi kepada Kerajaan Persekutuan supaya penganut Kristian diizinkan menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam terjemahan kitab Injil ke dalam Bahasa Malaysia. Ucapan itu keesokannya menjadi isu nasional dan berlakulah gegaran seterusnya, hadiah istimewa tahun baru 2013.

KASYAF (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Kasyaf

penulis: Khairi Mohd

penerbit: Fixi

harga: RM24.90

muka surat: 424 halaman

blurb:

Demi dendam, Lakhus jadi anjing belaan syaitan. Sebuah kuasa sihir yang tenggelam dalam mitos hampir 200 tahun perlu dia cari dan kembalikan ke Naruka. Kuncinya, seorang gadis berdarah diraja mesti dibunuh saat malam gerhana.
Hasnitah tidak tahu kecantikan parasnya menyimpan kecelakaan yang cukup hitam sehingga dia secara tiba-tiba mengalami rantaian kejadian aneh bermula dengan kematian kakaknya. Kakaknya hidup semula, berkelakuan absurd dan penderitaan Hasnitah selepas itu bermula.
Prof. Zack masih dibayangi kes homisid misteri di Pulau Pinang apabila dia mendapat KASYAF ghaib untuk menyelamatkan seorang gadis. Dia keluar untuk menghalang Lakhus tanpa menyedari komplot dari belakang hijab itu sebenarnya turut mengancam makmal atom miliknya di Agensi Nuklear Malaysia.
Siapakah Lakhus dan mengapa Hasnitah? Zack bakal membuka rahsia paling tragik dalam hidupnya.

SERONOK (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Seronok

penulis: Saat Omar

penerbit: Fixi

harga: RM19.90

muka surat: 318

blurb:


Bila mengesyaki yang suaminya Bakar, seorang pelakon TV terkenal, mempunyai hubungan sulit dengan perempuan lain, Rozilla mengupah Amirul, seorang penyiasat persendirian, untuk mencari bukti. Apa yang Rozilla tidak tahu ialah Bakar dan Amirul pernah menjadi kenalan rapat sewaktu menuntut di universiti dahulu.


Sementara itu Pak Halim, seorang jiran, meminta bantuan Amirul untuk menyiasat kecenderungan seksualiti anaknya Sazali.Bakar menjadi mangsa peras ugut apabila dia bertanding untuk jawatan presiden persatuan pelakon. Rozilla terpaksa buat penyamaran gila untuk membantu penyiasatan. Amirul dikejutkan dengan kemunculan orang minyak. Dan sebuah balang kaca berisi objek misteri bakal membuka rahsia besar antara mereka.Bila kita dapat menemui sahabat dan kekasih yang sejati, dunia akan menjadi SERONOK.

SAMAR (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Samar

penulis: Dayang Noor

penerbit: Fixi

harga: RM19.90

muka surat: 310

blurb:


Athirah janda muda yang bakal dijodohkan dengan Syed Ammar, orang kuat ayahnya. Datuk Sahar merancang untuk menjadikan Syed Ammar sebagai pengganti untuk menerajui syarikatnya kerana tidak percayakan anak-anak lelakinya sendiri.


Datin Saedah berkecil hati dengan Datuk Sahar yang telah lama meminggirkannya.Athirah cuba untuk menerima Syed Ammar tetapi hatinya lebih cenderung kepada Juan, eksekutif muda yang baru bekerja sebagai pembantu khas Syed Ammar.Kamarul Hisyam dan Amin, anak-anak Datuk Sahar menggunakan pelbagai taktik kotor untuk membuktikan kredibiliti.Watak-watak lain termasuk seorang pelacur pertengahan umur dan seorang pembunuh upahan yang licik. Ketika situasi mula meragut nyawa, beberapa rahsia SAMAR keluarga Datuk Sahar terdedah… 

INFANTISID (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Infantisid

penulis: Rozlan Mohd Noor

penerbit: Fixi

Harga: RM19.90

muka surat: 318 halaman

blurb:


Apabila seorang bayi mangsa INFANTISID dibuang ke dalam tong sampah dan dimamah anjing jalanan di Ampang, kes ini menular kepada pelbagai komplikasi.


Forensik perubatan mengesahkan keanehan DNA bayi itu, dan ini menarik minat media, ahli politik, NGO, pendakwah dan pengguna media sosial. Kes bertambah rumit apabila mereka yang terlibat secara langsung mengambil kesempatan untuk mengejar glamour atau pangkat!Seorang pembantu rumah yang juga suspek di dalam kes Bayi Tong Sampah dijumpai terbunuh. Seorang lagi suspek melarikan diri ke luar negara, dan kerjasama Interpol diperlukan untuk menjejaknya.


Kes kontroversi ini mengundang penglibatan Inspektor Mislan Latif dari Unit Siasatan Khas (D9) untuk dileraikan. 

KATARSIS (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Katarsis

penulis: Anastasia Aemilia

penerbit: Fixi

harga: RM18.90

muka surat: 261 halaman

blurb:


Tara, gadis berusia 18 tahun, satu-satunya saksi dalam jenayah tragis di rumah pakciknya di Bandung, Indonesia. Ketika ditemui, dia dikurung di dalam kotak perkakas kayu dalam keadaan trauma. Dan semasa penyelidikan polis, satu demi satu petunjuk mula menampakkan keganjilan.


Dr. Alfons ialah psikiatris yang berusaha membantu Tara. Ia tidak mudah. Ada sesuatu dalam masa lalu Tara yang disembunyikan gadis itu dengan sangat rapat. Namun sebelum hal itu terdedah, muncul Ello — jejaka yang pernah menjadi kawan Tara semasa mereka kecil.Serentak dengan kemunculan Ello, polis berhadapan dengan kes pembunuhan bersiri yang melibatkan kotak perkakas kayu seperti yang dipakai untuk mengurung Tara. Adakah Tara hanya mangsa atau dia menyembunyikan jejak masa lalu yang gelap?