Tuesday, December 24, 2013

MAKALAH TENTANG KERAJAAN


tajuk: Makalah Tentang Kerajaan: Suatu Karangan Berkenaan Bidang Asal & Sebenar Serta Matlamat Kerajaan Madani

penulis: Filasuf John Locke

penterjemah: Khairul Anam Che Mentri, Edward Dass & Wan Mohd Faqqerrurrazzi Firdaus Mohd Isa

penerbit: IKD

harga: RM35

muka surat: 206 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan bahagian kedua dari karya John Locke, Two Treatise of Government.

Sebagai salah seorang filasuf Pencerahan terawal di England, John Locke cuba membincangkan dengan terperinci tentang asal-usul dan sifat masyarakat madani. Perbincangan Locke tentang prinsip-prinsip kebebasan individu, kedaulatan undang-undang, kerajaan dengan mandat rakyat, pemisahan kuasa, dan hak rakyat untuk memberontak terhadap kerajaan yang menindas, menjadikan Makalah Kedua ini sebagai salah satu tulisan yang amat berpengaruh di dalam sejarah falsafah politik.

kandungan:

- Kata Pengantar
- Bab:
1. Tentang Kuasa Politik
2. Tentang Keadaan Tabi'e
3. Tentang Keadaan Perang
4. Tentang Perhambaan
5. Tentang Hak Milik
6. Tentang Kuasa Kebapaan
7. Tentang Masyarakat Politk atau Sivil
8. Tentang Permulaan Masyarakat- masyarakat Politik
9. Tentang Matlamat- matlamat Masyarakat Politik dan Kerajaan
10. Tentang Pembentukan Komuniti Persemakmuran Bersama
11. Tentang Takat Kuasa Perundangan
12. Tentang Kuasa Perundangan, Perlaksanaan dan Persekutuan Komuniti Persemakmuran Bersama
13. Tentang Kuasa- kuasa Bawahan dalam Komuniti Persemakmuran Bersama
14. Tentang Hak Keistimewaan
15. Tentang Kuasa Kebapaan, Politik dan Despotik yang dibincangkan bersama
16. Tentang Penaklukan
17. Tentang Rampasan Kuasa
18. Tentang Kezaliman
19. Tentang Pembubaran Kerajaan

IBNU RUSHD DAN MAZHABNYA


tajuk: Ibnu Rushd Dan Mazhabnya

penulis: Ernest Renan

penterjemah: Andar Nubowo

penerbit: IKD

harga: RM30

muka surat: 350 halaman

penerangan:


Ibn Rush adalah wira falsafah dalam tamadun Islam. Beliau membela falsafah dari serangan maut yang dilancarkan oleh al-Ghazali dan memberikan hujjah Qurani tentang keharusan kegiatan falsafah dari sudut syar'i. Jawapan beliau terhadap al-Ghazali dan ulasan beliau terhadap korpus Aristotle Ibn Rushd mempengaruhi tradisi falsafah dalam agama Kristian dan Yahudi. Penyair Dante dalam La Divina Comedia mendendangkan Ibnu Rushd dengan gelaran che'l gran comento feo - orang yang membuat komentar agung kepada falsafah Aristotle. Namun selepas beliau meninggal Ibn Rushd dilupakan beratus-ratus tahun sehinggalah Ernest Renan menerbitkan buku ini dalam tahun 1852. Renan memperkenalkan Ibnu Rushd sebagai susuk rasional dalam tradisi Islam yang turut meletakkan batu asas rasionalisme kepada Eropah. Buku ini juga sekaligus memperkenalkan semula kepada dunia Islam seorang jaguh falsafahnya yang diabaikan. Generasi baru sarjana Islam dari dunia Arab ke Parsi untuk menghirup udara Pencerahan Eropah dan melalui buku Renan dalam bahasa Perancis mereka menemui Ibn Rushd. Melalui penemuan tersebut bermulakan satu revolusi intelektual dalam dunia Islam.

60 TAHUN EKONOMI PASARAN SOSIAL


tajuk: 60 Tahun Ekonomi Pasaran Sosial: Pembentukan, Pembangunan dan Perspektif Formula Keamanan

penulis: ramai penulis

penterjemah: Ammar Ghazali, Muhammad Ashraf Khalid & Muhanmmad Zihni Khalid

penerbit: IKD

harga: RM32

muka surat: 282 halaman

kandungan:

- Prakata, -Dr Christian L. Glossner & Gregosz David

- Kata Pengantar, -Khalid Jaafar
- Bab:
1. Pembikinan Ekonomi Pasca Perang Negara Jerman, -Christian L. Glossner
2. Tentang Etika Ekonomi Walter Eucken, -Manuel Worsdorfer
3. Etika Sosial Emil Brunner dan Penerimaannya di kalangan Ordoliberal, -Tim Peterson
4. Peranan Pasaran dan Kerajaan Dalam Ekonomi: Satu Renungan Terhadap Model Ekonomi Islam Dengan Perbandingan Kepada Ekonomi Pasaran Sosial Negara Jerman, -Mohamed Aslam Hanef
5. Memajukan Idea Ekonomi Pasaran Sosial: Konsep-konsep dalam memperbaharui ordoliberalisme daripada perspektif etika ekonomi yang bersatu, -Alexander Lorch
6. Ekonomi Pasaran Sosial Pada Tahun Ke Enam Puluh: Jalur Ketergantungan dan jalan yang berubah-ubah, -Lothar Funk
7. Rundingan Kolektif Bebas: Tiang yang mendukungi atau tiang yang sedang runtuh bagi Ekonomi Pasaran Sosial, -Hagen Lesch
8. Sistem Keselamatan Sosial di Dalam Ekonomi Pasaran Sosial: Antara kekuatan dasar sosial dan kuasa pasaran. Suatu analisa terhadap insurans kesihatan berkanun di Jerman dalam konteks prinsip asasi Ekonomi Pasaran Sosial, -Christine Wolfgram & Ines Laufer
9. Wain Lama Berbotol Baru?: Cabaran-cabaran Dasar Ekonomi Terhadap Ekonomi Pasaran Sosial Dalam Dunia Global, -Bodo Herzog
10. Menangani Masalah Pemasaran Ekonomi Pasaran Sosial, -Marcus Marktanner
11. Ekonomi Pasaran Sosial Di Eropah Timur: Satu pilihan yang dipandang rendah?, -Marc Stegherr
12. Kepentingan Kerajaan untuk Menyelesaikan Perlindungan Iklim Dalam Ekonomi Pasaran Sosial, -Janina Jansch & Christian Vossler
13. Sebab dan Akibat Kawalseliaan Krisis Pasaran Kewangan, -Ekkehard A.Kohler & Andreas Hoffman
14. Adakah Krisis Kewangan dan Krisis Ekonomi ini Ancaman Kepada Ekonomi Pasaran Sosial?, -David Gregosz
- Biodata-biodata Penulis

PESAN-PESAN TERBESAR AL-QURAN (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Pesan-pesan Terbesar Al-Quran

penulis: Fazlur Rahman

penterjemah: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi, Khairul Anam Che Mentri, Ammar Gazali & Eekmal Ahmad

penerbit: MEGC

harga: RM25

muka surat: 235 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan karya terjemahan dari tajuk asal, Major Themes of the Quran.


Buku ini membincangkan tema-tema terbesar dalam Quran sebagai sebuah kesatuan, berbeza dangan kebanyakan buku lain yang membincangkan hanya aspek tertentu dari Quran. Pengarang Fazlur Rahman, seorang sarjana Muslim terkemuka di abad moden, banyak menggunakan pendekatan "Quran menjelaskan Quran" untuk membincangkan tema-tema tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, kenabian, wahyu, dan akhirat. Menerusi pembicaraannya, kita dapat menanggapi isyarat dari pengarang bahawa tema-tema terbesar ini mengatasi topik-topik yang lebih kecil, atau hukum-hukum khusus, yang turut disebutkan dalam Quran.

Buku ini merupakan antara karya terbaik dalam bidang kajian Quran dan merupakan salah satu adikarya Fazlur Rahman yang wajib dibaca oleh setiap mereka yang ingin mendalami pemahaman tentang Kitab Induk tersebut. 

kandungan:

-Penghargaan
-Riwayat Pengarang
-Pendahuluan
-Bab:
1. Tuhan
2. Manusia Sebagai Individu
3. Manusia dalam Masyarakat
4. Alam
5. Kenabian dan Wahyu
6. Eskatologi
7. Syaitan dan Kejahatan
8. Kelahiran Masyarakat Muslim
- Lampiran 1: Kelahiran Masyarakat Muslim
- Lampiran 2: Kaum Ahli Kitab dan Kepelbaaian Agama

PERGOLAKAN PEMIKIRAN ISLAM: CATATAN HARIAN AHMAD WAHIB (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib

penulis: Ahmad Wahib

penerbit: MEGC

harga: RM28

muka surat: 335 halaman

penerangan:


Buku ini disesuaikan dari edisi asal yang berjudul sama, terbitan Pustaka LP3ES, Indonesia


Penyunting (edisi asal): Djohan Effendi & Ismed Natsir

Penterjemah: Eekmal Ahmad & Khairul Anam Che Mentri

AHMAD WAHIB (1942- 1973) wartawan, budayawan dan pemikir Indonesia yang konsisten merakam pergelutan pemikirannya atas meja di sebuah bilik sewa kecil, di dalam beberapa lembar buku tulis lusuh persis diari. Beliau mengikuti secara dekat perdebatan para ilmuwan dan intektual era Orba. Meninggal dunia digilis sepeda pada Mac malam, ketika pulang kerja. Seorang teman bergegas ke bilik sewa Wahib, menyelamatkan buku-buku catatan yang kemudiannya terjilid sepertimana yang ditatap ini.

"Memang aku dahaga. Dahaga akan segala pengaruh. Kerana itu ku buka bajuku, ku sajikan tubuhku yang telanjang agar setiap bagian dari tubuhku berkesempatan memandang alam luas dan memperoleh hentaman dari segala penjuru. Permainan yang tak akan pernah selesai ini sangat mengasyikan."
- Ahmad Wahib - Catatan Harian 6 Oktober 1969


Ulasan terhadap Ahmad Wahib dan catatannya:"...Banyak hal-hal yang ditulisnya cukup membuat dahi orang berkerut... bagaimanapun keyakinan kita masing-masing, catatan harian almarhum Ahmad Wahib ini cukup mengesankan. Bahkan mungkin akan merangsang dan menggoda pemikiran kita."
- H.A. Mukti Ali dalam Kata Pengantar"Sumbangan Wahib paling berharga justeru terletak pada pertanyaan-pertanyaannya, yang diliputi semangat dan spirit yang gigih dalam mencari Kebenaran."
- Asep Sopyan


kandungan:


- Nota penerbit
- Kata Pengantar
- Pendahuluan
- Bahagian:
1) Ikhtiar menjawab masalah keagamaan
2) Meneropong politik dan budaya tanahair
3) Dari dunia kemahasiswaan dan keilmuan
4) Peribadi yang selalu gelisah

EKONOMI PASARAN SOSIAL: ALTERNATIF UNTUK MALAYSIA?


tajuk: Ekonomi Pasaran Sosial: Alternatif Untuk Malaysia?

penulis: Amin Ahmad

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 144 halaman

penerangan:


Umumnya, Jerman adalah sebuah negara yang hebat pengalaman transisi politiknya. Daripada pemerintahan monarki kepada pemerintahan demokrasi, seterusnya kediktatoran dan juga terpecahnya negara itu kepada dua wilayah di bawah zon pendudukan asing, berdirinya Tembok Berlin sebagai simbol Perang Dingin paling diingati dalam sejarah, Jerman kini merupakan sebuah negara yang dihormati di seluruh dunia. Buku ini ditulis untuk menelusuri pelbagai simpang penting dalam sejarah politik-ekonomi-sosial Jerman sejak pasca Perang Dunia Pertama sehingga keruntuhan Tembok Berlin, dan seterusnya pasca penyatuan wilayah Barat dan Timur dengan fokus kepada keajaiban ekonomi Jerman (Wirtschaftswunder) yang dinisbahkan kepada sistem Ekonomi Pasaran Sosial (Soziale Marktwirstschaft). Meskipun umumnya banyak perbezaan yang boleh ditunjukkan, beberapa ruang pembelanjaran boleh didapatkan dalam perbandingan antara Jerman dan Malaysia.


Kandungan:

Pengarang
Penghargaan
Pendahuluan
Bab:
1) Dari Weimar ke Sosialisme Kebangsaan (Nazi)
2) Wirtschaftswunder - Kemakmuran Ekonomi Zon Pendudukan Barat
3) Ekonomi Pasaran Sosial
4) Pengalaman Jerman - Pengajaran Untuk Malaysia
Penutup
Rujukan

POLEMIK ISLAM & DASAR PEMERINTAHAN


tajuk: Polemik Islam & Dasr Pemerintahan Karya Ali Abdul Raziq

penulis: Muhammad Imarah

penterjemah: Al-Mustaqeem M Radhi & Farhan Afendi

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 185 halaman

penerangan:


Diterjemah dari buku asal Al-Islam wa usul al-hukm li Ali Abdul Raziq - Dirasah wa Wathaiq. (Beirut 1972).

"Buku saya tidak ditulis melainkan untuk tujuan ilmiah. Saya tulis buku itu jauh dari keinginan politik, dan bahkan topik utama buku itu tiada kaitan dengan politik, ia tidak melangkaui sempadan akademik."
-ALI ABDUL RAZIQ dalam "Islam dan Dasar Pemerintahan"

"Kajian ini diharap dapat membantu menempatkan buku berkenaan (buku Islam dan Dasar pemerintahan karya Ali Abdul Raziq) dan penulisnya pada martabat yang betul di dalam gerakan reformasi dan pembaharuan umat Arab dan Islam.
-MUHAMMAD IMARAH

Ulasan mengenai buku "Islam dan Dasar Pemerintahan":

" pakah tujuan Institut Kajian Dasar (IKD) menerbitkan buku Islam dan Dasar Pemerintahan?"
- Utusan Malaysia, 2005

"Apabila Islam dan Dasar Pemerintahan diterbitkan dua tahun lalu kami menerima pelbagai reaksi. Mengapakah Institut Kajian Dasar (IKD) menterjemahkan satu karya yang telah ditolak oleh semua ulama' al-Azhar? Buku ini menjawab persoalan tersebut, apakah penolakan tersebut penolakan ilmiah atau penolakan berdasarkan pertimbangan politik?" 
-KHALID JAAFAR, dalam Kata Pengantar

METAFIZIK DAN KOSMOPOLITANISME


tajuk: Metafizik & Kosmopolitanisme

penulis: Khalid Jaafar

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 91 halaman

penerangan:


Warna warni kebudayaan, kepercayaan dan gaya hidup akan berlaku apabila satu masyarakat bertembung antara satu dengan lain, secara aman ataupun tidak aman. Sejak manusia mengenal perdagangan dan perang -- dua kegiatan manusia yang menemukan masyarakat-masyarakat yang berlainan kaum dan kebudayaan -- masyarakat manusia didorong atau dipaksa berinteraksi, mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang lain. Kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan menjadi lokasi kehidupan kosmopolitan. Tetapi intensiti, kedalaman rangkaian dan jangkauan kosmopolitan yang dialami dan dihidupi oleh warga abad ke-21 adalah tidak ada tolok bandingnya di abad-abad yang lalu.


Kandungan:

Prakata
Bab:
1) Perlembagaan, kebebasan dan kosmopolitanisme
2) Metafizik dan kosmopolitanisme
3) Konspirasi Zionis- Satu pendedahan
4) Saqifah Bani Saadah

Monday, December 23, 2013

MENUJU REFORMASI PERUNDANGAN ISLAM


tajuk: Menuju Reformasi Perundangan Islam

penulis: Abdullahi Ahmed An-Na'im

penterjemah: Al-Mustaqeem M Radhi, Adib Zalkapli & Omarsaid

penerbit: MEGC

harga: RM25

muka surat: 269 halaman

penerangan:

Buku ini merupakan terjemahan dari buku asal 'Toward an Islamic Reformation'

Dapatkah Syariah dilaksanakan di zaman moden? Apakah isu-isu yang berbangkit dari persoalan tersebut? Dapatkah Syariah menjamin hak semua manusia? Benarkah Syariah bertentangan dengan hak asasi manusia? Aspek apakah yang bermasalah di dalam perundangan Islam dan bagaimana penyelesaiannya? Apakah sekularisme satu-satunya pilihan selain Syariah?

Menerusi buku ini, pemikir asal Sudan Abdullahi Ahmed An-Naim membincangkan persoalan-persoalan berkenaan, menyarankan jawapan, dan mengemukakan model dan kaedah untuk mencapai reformasi yang menyeluruh bagi Syariah, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan isu-isu keperlembagaan, undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Penyelesaian yang dikemukakan buku ini membuka kemungkinan untuk Syariah diterapkan di zaman ini tanpa bertembungan dengan piawaian-piawaian perundangan moden dan hak asasi manusia.

"Bagi menggantikan tempat Syariah yang lama, An-Naim menganjurkan sistem perundangan Islam yang sepenuhnya baru, sistem yang beliau percaya dapat menjadi asas yang sesuai untuk kehidupan Islami dalam dunia kontemporari. Ia adalah sebuah rumusan sepadu berkaitan struktur politik, tata sosial, undang-undang jenayah dan hak asasi manusia."
-JOHN VOLL

TIADA PAKSAAN DALAM AGAMA (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Tiada Paksaan Dalam Agama

penulis: Taha Jabir Al-Awani

penterjemah: Yodi Indrayani & Al-Mustaqeem M Radhi

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 192 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan karya terjemahan dari buku asal berjudul La ikraha fi al- Din


Buku ini ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin penting dan bertambah rumit. Antara persoalan yang dibincangkan di sini ialah:

- Adakah Allah Taala mensyariatkan hukuman duniawi, iaitu hukuman bunuh, bagi mereka yang menukar kepercayaan agamanya?

- Adakah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah menyatakan sebarang hukuman bunuh yang syarie bagi orang yang menukar kepercayaannya tanpa sebarang sebab?

- Pernahkan Rasulullah SAW menghukum bunuh orang murtad yang tidak melakukan kesalahan selainnya sepanjang hayat baginda di Mekah dan Madinah?

- Kenapa Rasulullah menjawab dengan sabda baginda, "[Agar] jangan orang mengatakan yang Muhammad membunuh teman-temannya," apabila saranan diajukan agar baginda membunuh beberapa munafik yang menyakiti baginda?

- Adakah wujud ijmak ummah di zaman ijmak atas kewajipan membunuh orang murtad atau mereka yang menukar agamanya?

- Adakah Abu Bakar Al-Siddiq memerangi 'golongan murtad' semata-mata kerana mereka menukar kepercayaan atau kerana mereka memikul senjata untuk memerangi Muslim dan cuba memberontak terhadap pemerintah serta memecah-belahkan kesatuan ummah?

- Adakah "iktikad kalbu" dapat dibentuk dengan pedang kekerasan dan pemaksaan?

Inilah antara persoalan-persoalan yang cuba ditangani oleh buku ini dengan berdasarkan kepada rujukan-rujukan Islam, terutamanya Quran dan Sunnah Nabawi.

Kandungan:

Mukadimah
Bab:
1) Asas Permasalahan
2) Premis Perumusan
3) Bahaya Akulturasi sebelum Membangun Metodologi dan Paradigma Sendiri
4) Hakikat Murtad dalam Islam
5) Sunnah Nabi dan Hukuman Mati bagi Murtad
6) Pandangan Mazhab Fekah tentang Hukuman Murtad
7) Ulama-ulama yang Dituduh Murtad
Penutup

Thursday, December 19, 2013

GELOMBANG KEBANGKITAN ASIA (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Gelombang Kebangkitan Asia

penulis: Anwar Ibrahim

penerbit: DBP

harga: RM20

muka surat: 200 halaman

penerangan:


Buku ini adalah edisi bahasa Melayu yang asalnya dalam bahasa Inggeris, The Asian Renaissance.


"Gagasan kemunculan semula Asia sebagai kekuatan baru berasaskan nilai tradisi murni, keinsanan, kerohanian dan falsafah - demi menyumbang kepada ketamadunan sejagat."(Dato' Seri) pernah menjawat beberapa jawatan di kementerian utama seperti Menteri Belia dan Sukan(1983), Menteri Pertanian(1984), Menteri Pelajaran(1986) Menteri Kewangan (1991-98) dan Timbalan Perdana Menteri (1993-98) selain memangku jawatan Perdana Menteri (1997)


Di peringkat antarabangsa, pernah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa pada 1998 sebelum disingkirkan jawatan dengan fitnah dan konspirasi kotor terhadapnya.Mendapat pendidikan awal di Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK), dan Universiti Malaya (UM); sejurus bebas dari penjara pada 2006, menjawat jawatan profesor di beberapa universiti terkemuka seperi di Universiti Oxford( Britain), Universiti Johns Hopkins dan Universiti Georgetown ( Amerika Syarikat).

kandungan:

1. Prakata
2. Nahdah Asia
- Perangkap Kenanaran Budaya
- Kebangkitan Kembali Falsafah
- Keragaman Budaya
- Pemerkasaan Ekonomi
- Percanggahan Gamblang
- Diri Lawan Masyarakat
3. Timur dan Barat
- Tiga Sikap Terhadap Barat
- Ancaman Dari Timur
- Pembaharuan Budaya
-Dialog Peradaban
-Convivencia Sejagat
4. Demokrasi dan Masyarakat Madani
- Karamah Insaniah
- Kekudusan Nyawa
- Media Massa Di Asia
- Masa Yang Penuh Kesamaran
5. Keadilan dan Undang-Undang
- Kedaulatan Undang- Undang
- Peranan Peguam
6. Akhlak dan Ekonomi
- Kegagalan Marxisme
- Kontrarevolusi
- Jalan Tengah
7. Ekonomi yang Manusiawi
- Seni Bukan Kejuruteraan
- Produktiviti
- Peninggalan Keynes
- Percukaian
- Masalah Rasuah
8. Keunggulan Budaya
- Budaya Lawan Ekonomi
- Cabaran Budaya Abad Asia
- Cara Asia
- Nasib Dan Dilema Anak Pribumi
- Iktibar daripada Si Tenggang
- Ilmu Itu Lazat
- Melahirkan Manusia Nahdah
9. Islam di Asia Tenggara
- Keserhadanaan Dan Ketelitian
- Peminggiran Umat Islam
- Kegemilangan Ilmu
- Arah Baru Umat Islam
- Pilihan Kita
10. Asia di Masa Depan
- Tatacara Baru
11. Bibliografi Pilihan
12. Glosari
13. Indeks 

LIBERALISME: ESEI-ESEI TERPILIH F. A. HAYEK


tajuk: Leberalisme: Esei-esei Terpilih F. A. Hayek

penulis: F. A. Hayek

penterjemah: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi

penerbit: Pustaka Liberal

harga: RM20

muka surat: 179 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan di antara sebilangan kecil karya terjemahan tentang Liberalisme dalam Bahasa Melayu. Esei-esei di dalam buku ini dapat menghantar pembaca memasuki gerbang wacana Liberalisme. 

Bukan sekadar itu, ia juga membuatkan orang merenung permasalahan falsafi yang lebih mendalam, khususnya ketika Hayek membincangkan tentang rasionalisme, batasan akal, keadilan dan asal usul nilai moral. 

Berkaitan rasionalisme, epistimologi dan asal-usul “nilai”, misalnya, ia memanggil kita untuk meninjau perbandingan antara sudut pandangan Liberalisme dan Islam, khususnya dalam pandangan tasawuf. 

Dalam soal falsafah perundangan negatif liberal pula, menarik untuk di bandingkan dengan unsur negatif yang seakan sama dengannya dalam falsafah perundangan Isla, seperti yang terbayang pada prinsip-prinsip al-dharar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), dar’ al-mafsadah muqaddam ‘ala jalbi al-manfaah (mencegah kerosakan lebih utama dari meraih manfaat), al-akhzu bi akhaf al-dhararain (memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua kemudaratan).

kandungan:

~ Sumber asal
~ Pengantar
~ Riwayat Ringkas F.A.Hayek
- Utopia Agung
- Individualisme dan Kolektivisme
- Liberty dan Liberties
- Tanggungjawab dan Kebebasan
- Francis Bacon (1562-1626):Pengasas Saintisme
- The Austrian School of Economics
- Dr. Benard Mandeville (1670-1733)
- Falsafah Peundangan dan Politik David Hume (1711-1776)
- Adam Smith (1723-1790): Pesannya dalam Bahasa Hari Ini

KEROHANIAN & PENCERAHAN


tajuk: Kerohanian & Pencerahan

susunan & suntingan: Adib Zalkapli

penerbit: IKD

harga: RM18

muka surat: 115 halaman

penerangan:

Buku ini merupakan himpunan artikel terpilih dari www.jalantelawi.com

kandungan:

- nota penerbit
- agenda intelektual masa kini - khalid jaafar
- multikulturalisme barat dan pencarian sekularisme malaysia - bual-bicara edin khoo dan khalid jaafar
- menembusi polemik ali abdul raziq - amir sari dan mr mustaqeem
- ibnu rushd muncul di zaman kegelapan kerajaan islam sepanyol - lutfi assyaukanie
- ibn rushd: pendahuluan pencerahan? - charles e butterworth
- ibn rushd, kant, dan projek pencerahan islam - lutfi assyaukanie
- pencerahan bangsa skot - john w danford
- pencerahan & falsafah dalam islam - temu bual bersama abdoulkarim soroush
- kant dalam konteks masyarakat dan budaya di malaysia: apakah relevannya? - mohd hzim shah
- kebebasan dan pluralisme di malaysia baru - khalid ibrahim

PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM


tajuk: Pemanasan Global & Perubahan Iklim: Tinjauan Isu-isu Dasar

penulis: Noor Amin Ahmad

penerbit: IKD

harga: RM18

muka surat: 87 halaman

penerangan:


Apakah sebenarnya pemanasan global dan perubahan iklim ini? Adakah memang dunia ini sedang menuju kecelakaan kerananya? Apakah tidak ada sisi interpretasi lain terhadapnya?


Kehangatan Persidangan Copenhagen pada lewat tahun 2009 telah membawa masyarakat dunia untuk memberi tumpuan kepada isu pemanasan global dan perubahan iklim.

Seperti dirancang, pada tahun yang sama filem 2012- yang menggambarkan sejumlah kecelakaan dunia yang berpunca daripada masalah global dan perubahan iklim- mula ditayangkan kepada umum dengan tagline' kita telah diingatkan'(we were warned). Kempen yang bersifat menakutkan, dan sering kali berbunyi paternalistik ini tentulah paling tidak dapat menarik sejumlah sokongan besar daripada masyarakat umum. Namun, itu tidak cukup untuk menghalang sejumlah pandangan berbeza yang boleh dan perlu diberi perhatian sewajarnya.

Buku ini ditulis untuk mengajak pembaca menelusuri debat yang berlaku sekitar isu pemanasan global dan perubahan iklim dari perspektif sains, politik dan ekonomi dengan cuba mengaitkan sebanyak mungkin persoalan yang berbangkit bersama isu ini di samping beberapa tinjauan berkaitan dasar.

kandungan:


Biodata pengarang
Penghargaan
Pendahuluan
Bab:
1-Sorotan Sejarah
2-Perspektif Sains
3-Hujah Perdebatan
4-Politik, Ekonomi dan Sosial
5-Tinjauan Dasar
Penutup 

IBNU RUSYD: MAKALAH PENENTU TENTANG HUBUNGAN ANTARA SYARIAH DENGAN FALSAFAH (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Ibnu Rusyd: Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dengan Falsafah

Penulis: Abu Al- Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd

Penterjemah: Al- Mustaqeem Mahmod Radhi


Kata Pengatar: Luthfi Assyaukanie


penerbit: MEGC

harga: RM15

muka surat: 66 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan terjemahan dari tajuk asal, 'Kitab Fasl al-Maqal wa Taqrir ma baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal'.


Ibnu Rusyd, seorang fakeh dan filasuf, telah menulis buku ini sekitar awal abad ke-12, sebelum beliau menulis karya agung Tahafut al-Tahafut. Buku ini merupakan pembelaan kepada falsafah dan khusus sebagai jawapan kepada serangan Al-Ghazali. Hujah utama buku ini ialah bahawa Islam tidak menegah pengkajian falsafah bahkan menjadikannya satu kewajipan ke atas mereka yang bekemampuan.

"Sepanjang hidupnya, Ibnu Rusyd selalu berusaha mengharmonikan dua sumber kebenaran yang diyakininya, yakni wahyu dan akal. Baginya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara agama dan ilmu, antara syariah dan falsafah. Untuk mewujudakan pandangannya, Ibnu Rusyd banyak menulis buku-buku agama (fekah) dan buku-buku falsafah. Namun, karya paling monumel yang berbicara tentang harmonisasi dua sumber kebenaran itu adalah buku yang sedang anda pegang ini..." (Luthfi Assyaukanie)

kandungan:

Transliterasi

Prakata
Kata Pengantar
Bahagian 1: Makalah Penentu
- Falsafah dan Syariah: Adalah falsafah wajib menurut syarak?
- Ilmu non-Muslim dan hukumnya
- Falsafah dan usaha mengenal Tuhan
- Falsafah bersesuaian dengan Syariah
- Kesesuaian antara akal dan wahyu
- Pengkafiran filasuf Muslim oleh Al-Ghazali
- Jenis kewujudan dan pandangan filasuf
- Tiga prinsip agama
- Takwil Quran dan Hadith
- Perselisihan tentang keadaan Akhirat
- Bahagian ilmu duniawi dan ukhrawi
- Pembahagian logik dan demonstrasi
- Syarak memanfaatkan ruh dan perubatan memanfaat kan badan
- Kesilapan kelompok Asy'ariah
- Cara menyesuaikan falsafah dengan syariah
Bahagian 2: Lampiran

Damimah
Sedutan dari Al-Kasyfu 'an Manahij al-Adillah
Daftar Kata

APA ITU PENCERAHAN? (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Apa Itu Pencerahan?

penulis: Emmanuel Kant

penterjemah: Pauline Fan

penerbit: IKD

harga: RM12

muka surat: 36 halaman

penerangan:

buku ini merupakan terjemahan dari ammanuel kant, beantwortung der frage: was ist aufklarung?.

IMMANUEL KANT (1724-1804) lahir di Konigsberg, ibu kota Prussia Timur. Ketika berusia 16 tahun, melanjutkan pelajaran di Universiti Konigsberg. Pelajarannya tertangguh akibat kematian si ayah pada 1746 dan...

menjadi guru sambilan di pekan-pekan sekitar Konigsberg. Dilantik menjadi Professor Logik dan Metafizik di Universiti Konigsberg pada 1770.

Esei-esei penting beliau termasuklah Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft ("Dasar Metafizik Ilmu Sains Alam Semulajadi") dan Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung? ("Jawapan kepada Soalan: Apa itu Pencerahan?") menyebabkan namanya masyhur.

Menghadapi pertikaian dengan kerajaan Prussia yang mencela beliau akibat 'penyimpangan' ajaran agama yang tidak berlandaskan wahyu, sebaliknya taakul. Raja Frederick William 2, melarang Kant dari mengajar dan menulis mengenai hal-ehwal agama sampai baginda wafat. Fikiran dan karya-karya Kant punya pengaruh besar terhadap ahli-ahli falsafah dan penulis, baik di tanahairnya mahupun di seruluh dunia sehingga dewasa ini.

" Pencerahan adalah kemunculan seseorang dari ketidakmatangannya yang sendiri dipikul.[...]Sapere aude! Beranilah menggunakan kefahaman sendiri! Itulah cogan kata Pencerahan."
-IMMANUEL KANT, Konigsberg, Prussia, 30 September 1784

"...Apakah relevannya esei Kant ini pada kita? Sikap kritis, penggunaan akal sebagai alat untuk menyoal siasat sistem politik, ekonomi dan sosial, dan juga amalan beragama, menjadikan disiplin Pencerahan sesuatu yang subvertif dalam masyarakat otoritarian."
-KHALID JAAFAR, penulis buku Tumit Achiles dalam Kata Pengatar

"Kewarasan dan keinsafan fikiran dan tulisan Kant jelas dilihat dalam ayat nisannya: Dua perkara semakin menyegarkanku fikiran dengan kekaguman dan ketakjuban, semakin lama dan semakin mendalam saya merenungnya: bintang-bintang di kayangan dan hukum susila di batin."
-PAULINE FAN, Penterjemah dalam Pendahuluan

kandungan:


1. Pengenalan
2. Kata Pengantar
3. Jawapan Kepada Soalan: Apa Itu Pencerahan?
4. Foto- foto Lampiran
5. Senarai Istilah

Wednesday, December 18, 2013

MAZHAB-MAZHAB AWAL DAN PEMBENTUKAN AKIDAH SUNNI (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Mazhab-mazhab Awal & Pembentukan Akidah Sunni

penulis: Fazlur Rahman

penterjemah: Khairul Annam Che Mentri


suntingan: Fahda Ahmad Kamer

penerbit: IKD

harga: RM10

muka surat: 54 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan terjemahan Bab Pertama dari buku yang bertajuk "Revival and Reform in Islam" iaitu "Early Sects and Formation of Sunni Orthodoxy".


FAZLUR RAHMAN (1919-1988), lahir dalam keluarga Malak, di Hazara; daerah yang kini sebahagian Pakistan. Memperoleh ijazah sarjana di Universiti Punjab sebelum menyerlah di Universiti Oxford dengan disertasi mengenai Ibn Sina. Pada 1961, mendirikan Central Institute of Islamic Research di Pakistan dan ke Amerika Syarikat sebagai professor jemputan di Universiti California, Los Angeles. Berhijrah ke Universiti Chicago (1969): dianugerahkan kerusi berprestij iaitu Harold H. Swift Distinguished Professor Of Islamic Thought sehingga ke hujung hayatnya.


"[...]Sesungguhnya, kebangkitan akidah Sunni sebagai satu kumpulan doktrin dan amalan, adalah disebabkan terutamanya, oleh perkembangan pembahagian mazhab yang berlaku terdahulu."

-FAZLUR RAHMAN


Buku ini merupakan terjemahan Bab Pertama dari buku dengan tajuk "Revival dan Reform in Islam" karangan Fazlur Rahman, iaitu "Early Sects and Formation of Sunni Orthodoxy".Sepintas mengenai Fazlur Rahman oleh Ebrahim Moosa:"Parti-parti politik dan kumpulan-kumpulan agama yang menentangnya mengetahui bahawa satu cara untuk menggagalkan orientasi reformis kerajaan adalah dengan menjadikan - arkitek utama ideologi reformis - Fazlur Rahman sebagai objek kritikan dan kejahatan."

kandungan:

1. Pengenalan: Latar Belakang Ringkas Fazlur Rahman
2. Mazhab-Mazhab Awal dan Pembetukan Akidah Sunni:
- Pengenalan
- Tinjauan Umum Terhadap Perpecahan Awal
- Peranan 'Abd al-Malik Bin Marwan
- Hukum dan Teologi di Awal Islam
- Ash'arisme, Maturidisme dan Sunnisme
- Shi'isme
- Kesimpulan

LIBERALISME: PENGENALAN RINGKAS DALAM LAKARAN & GAMBAR


tajuk: Liberalisme: Pengenalan Ringkas Dalam Lakaran & Gambar

susunan: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi & Sri Murniati

penerbit: Pustaka Liberal

harga: RM10

muka surat: 71 halaman

penerangan:


Apa itu Liberalisme? Kenapa ia merupakan falsafah ekonomi-politik terbaik? Mengapa ia lebih dapat menjamin keselamatan warga? Bagaimana ia berperanan dalam pembentukan masyarakat bebas yang kemudiannya membentuk pula negara makmur dan sejahtera? Bagaimana pula ia membantu membasmi kemiskinan?


Buku ini menampilkan jawapan-jawapan ringkas dan padat bagi pertanyaan di atas selain menjernihkan salah faham berleluasa tentang sistem pasaran bebas (sering disebut secara tidak tepat sebagai “ kapitalisme”).

PENGALAMAN BERTUHAN: CATATAN ORANG MUDA (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Pengalaman Bertuhan: Catatan Orang Muda

penulis: Fathi Aris Omar, Pauline Fan, Al- Mustaqeem Mahmod Radhi, Liau Kok Fah, Kia Meng, Hari Azizan & Clarisa Lee

penerbit: MEGC

harga: RM10

muka surat: 73 halaman

penerangan:

Kata Pengantar: Khalid Jaafar & Aloysius Mowe

Penyunting: Khairul Anam Che Mentri & Al-Mustaqeem Mahmod Radhi

Buku ini memuatkan esei-esei berkaitan pengalaman beragama tujuh penulis pelbagai agama di Malaysia dengan melihat bagaimana diri penganut agama masing-masing memandang agama mereka sebagai usaha untuk 'menemukan' Tuhan Yang Maha Esa. Persekitaran diri penganut agama juga kini kian 'dibelenggu' oleh persoalan yang tidak kurang releven seperti politik, kebudayaan, sosio-ekonomi, tamadun dan sebagainya laksana 'tembok', laksana 'menara' ke puncak Kebenaran...


Ringkasan Penulis:"Kumpulan tulisan ini mengambil pendekatan fenomenologi. Maksud fenomenologi di sini adalah apa yang di alami oleh diri peribadi secara sedar dari fenomena agama itu sendiri, dengan fenomena itu mempunyai pelbagai dimensi. Ada dimensi transendanse, ada dimensi sejarah, ada dimensi teks dan sebagainya... Aspek fenomenologi ini masih belum mendapat perhatian. Namun ia harus dimulakan kalau kita ingin menggarap pengalaman agama yang sejati."
-KHALID JAAFAR - Transendanse"Barangkali jika lembaga-lembaga agama berterusan diusik-usik, sentiasa menyoal jika bentuk-bentuknya yang konkrit bersesuaian dengan renungan pengalaman keagamaan, berterusan menyedari bahawa Tuhan tidak boleh ditambat dengan tanggapan-tanggapan dan rumusan-rumusan manusia, maka skandal keganasan, pecah-belah dan sikap tidak bertolak-ansur yang dibiakkan agama akan tinggal dalam lipatan sejarah lampau dan bukannya dalam peristiwa semasa."
-ALOYSIUS MOWE - Kepelbagaian Pengalaman Agama"Karya-karya agung seni dan musik juga dapat menimbulkan keadaan 'tafakur keagamaan'. Mendengar aria Meine Seele Wartet auf den Herrn (Jiwaku menunggu Tuhan), dari Cantata BMV 131 karyawan agung Bach, seperti dinyanyikan secara tenor oleh Howard Cook dari Collegium Vocale of Ghent, menggerakkan ruh saya lebih dari membaca Injil. Musik barangkali merupakan utusan ideal bagi yang kudus, kerana ia segera memikul pendengar melampaui dunia yang sementara."
- PAULINE FAN - Imbauan tentang 'Keagamaan'.