Friday, May 28, 2010

JUMAAT ADALAH PENGHULU SEGALA HARI...

Orang yang sombong...

Orang yang menolak kebenaran...

1 comment: