Sunday, May 12, 2013

INTELEKTUAL MASYARAKAT MEMBANGUN (TIADA DALAM STOK)KULIT KERAS

tajuk: Intelektual Masyarakat Membangun

penulis: Syed Hussein Alatas
kata pengantar oleh Syed Farid Alatas

penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka

harga: RM25

muka surat: 159 halaman

blurb:

Intelektual, suatu istilah yang dikelirukan dengan inteligensia, menjadi perkataan biasa dalam kamus ilmu pengetahuan. Intelektual dikaitkan dengan orangnya, sifatnya dan fungsinya. Golongan intelektual ialah golongan yang mengadunkan ilmu pengetahuan dengan semangat intelektual. Sifatnya sebagai intelektual dikaitkan dengan identiti ilmu yang ada pada golongan intelektual, manakala fungsi intelektual dapat dilihat dari aspek bagaimana cara intelektual memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negaranya.

Demikianlah tiga aspek daripada beberapa persoalan dominan yang dianalisis oleh Syed Hussein Alatas. Analisis ini yang memberi tumpuan kepada masyarakat Dunia Ketiga ternyata membuka mata masyarakat tentang ketiga-tiga aspek yang dinyatakan itu, di samping memberi kesedaran kepada masyarakat supaya menghargai sumbangan intelektual.

Penulisnya Syed Hussein Alatas (1928-2007), semasa hayatnya adalah profesor bidang sosiologi, pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura dan Naib Canselor Universiti Malaya. Antara karya penting Allahyarham termasuklah Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi, Mitos Peribumi Malas, Modernization and Social Change in Southeast Asia dan Thomas Stamford Raffels: Schemer or Reformer.

No comments:

Post a Comment