Monday, December 23, 2013

MENUJU REFORMASI PERUNDANGAN ISLAM


tajuk: Menuju Reformasi Perundangan Islam

penulis: Abdullahi Ahmed An-Na'im

penterjemah: Al-Mustaqeem M Radhi, Adib Zalkapli & Omarsaid

penerbit: MEGC

harga: RM25

muka surat: 269 halaman

penerangan:

Buku ini merupakan terjemahan dari buku asal 'Toward an Islamic Reformation'

Dapatkah Syariah dilaksanakan di zaman moden? Apakah isu-isu yang berbangkit dari persoalan tersebut? Dapatkah Syariah menjamin hak semua manusia? Benarkah Syariah bertentangan dengan hak asasi manusia? Aspek apakah yang bermasalah di dalam perundangan Islam dan bagaimana penyelesaiannya? Apakah sekularisme satu-satunya pilihan selain Syariah?

Menerusi buku ini, pemikir asal Sudan Abdullahi Ahmed An-Naim membincangkan persoalan-persoalan berkenaan, menyarankan jawapan, dan mengemukakan model dan kaedah untuk mencapai reformasi yang menyeluruh bagi Syariah, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan isu-isu keperlembagaan, undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Penyelesaian yang dikemukakan buku ini membuka kemungkinan untuk Syariah diterapkan di zaman ini tanpa bertembungan dengan piawaian-piawaian perundangan moden dan hak asasi manusia.

"Bagi menggantikan tempat Syariah yang lama, An-Naim menganjurkan sistem perundangan Islam yang sepenuhnya baru, sistem yang beliau percaya dapat menjadi asas yang sesuai untuk kehidupan Islami dalam dunia kontemporari. Ia adalah sebuah rumusan sepadu berkaitan struktur politik, tata sosial, undang-undang jenayah dan hak asasi manusia."
-JOHN VOLL

No comments:

Post a Comment