Monday, December 23, 2013

TIADA PAKSAAN DALAM AGAMA (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Tiada Paksaan Dalam Agama

penulis: Taha Jabir Al-Awani

penterjemah: Yodi Indrayani & Al-Mustaqeem M Radhi

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 192 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan karya terjemahan dari buku asal berjudul La ikraha fi al- Din


Buku ini ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin penting dan bertambah rumit. Antara persoalan yang dibincangkan di sini ialah:

- Adakah Allah Taala mensyariatkan hukuman duniawi, iaitu hukuman bunuh, bagi mereka yang menukar kepercayaan agamanya?

- Adakah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah menyatakan sebarang hukuman bunuh yang syarie bagi orang yang menukar kepercayaannya tanpa sebarang sebab?

- Pernahkan Rasulullah SAW menghukum bunuh orang murtad yang tidak melakukan kesalahan selainnya sepanjang hayat baginda di Mekah dan Madinah?

- Kenapa Rasulullah menjawab dengan sabda baginda, "[Agar] jangan orang mengatakan yang Muhammad membunuh teman-temannya," apabila saranan diajukan agar baginda membunuh beberapa munafik yang menyakiti baginda?

- Adakah wujud ijmak ummah di zaman ijmak atas kewajipan membunuh orang murtad atau mereka yang menukar agamanya?

- Adakah Abu Bakar Al-Siddiq memerangi 'golongan murtad' semata-mata kerana mereka menukar kepercayaan atau kerana mereka memikul senjata untuk memerangi Muslim dan cuba memberontak terhadap pemerintah serta memecah-belahkan kesatuan ummah?

- Adakah "iktikad kalbu" dapat dibentuk dengan pedang kekerasan dan pemaksaan?

Inilah antara persoalan-persoalan yang cuba ditangani oleh buku ini dengan berdasarkan kepada rujukan-rujukan Islam, terutamanya Quran dan Sunnah Nabawi.

Kandungan:

Mukadimah
Bab:
1) Asas Permasalahan
2) Premis Perumusan
3) Bahaya Akulturasi sebelum Membangun Metodologi dan Paradigma Sendiri
4) Hakikat Murtad dalam Islam
5) Sunnah Nabi dan Hukuman Mati bagi Murtad
6) Pandangan Mazhab Fekah tentang Hukuman Murtad
7) Ulama-ulama yang Dituduh Murtad
Penutup

No comments:

Post a Comment