Thursday, December 19, 2013

IBNU RUSYD: MAKALAH PENENTU TENTANG HUBUNGAN ANTARA SYARIAH DENGAN FALSAFAH (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Ibnu Rusyd: Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dengan Falsafah

Penulis: Abu Al- Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd

Penterjemah: Al- Mustaqeem Mahmod Radhi


Kata Pengatar: Luthfi Assyaukanie


penerbit: MEGC

harga: RM15

muka surat: 66 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan terjemahan dari tajuk asal, 'Kitab Fasl al-Maqal wa Taqrir ma baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal'.


Ibnu Rusyd, seorang fakeh dan filasuf, telah menulis buku ini sekitar awal abad ke-12, sebelum beliau menulis karya agung Tahafut al-Tahafut. Buku ini merupakan pembelaan kepada falsafah dan khusus sebagai jawapan kepada serangan Al-Ghazali. Hujah utama buku ini ialah bahawa Islam tidak menegah pengkajian falsafah bahkan menjadikannya satu kewajipan ke atas mereka yang bekemampuan.

"Sepanjang hidupnya, Ibnu Rusyd selalu berusaha mengharmonikan dua sumber kebenaran yang diyakininya, yakni wahyu dan akal. Baginya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara agama dan ilmu, antara syariah dan falsafah. Untuk mewujudakan pandangannya, Ibnu Rusyd banyak menulis buku-buku agama (fekah) dan buku-buku falsafah. Namun, karya paling monumel yang berbicara tentang harmonisasi dua sumber kebenaran itu adalah buku yang sedang anda pegang ini..." (Luthfi Assyaukanie)

kandungan:

Transliterasi

Prakata
Kata Pengantar
Bahagian 1: Makalah Penentu
- Falsafah dan Syariah: Adalah falsafah wajib menurut syarak?
- Ilmu non-Muslim dan hukumnya
- Falsafah dan usaha mengenal Tuhan
- Falsafah bersesuaian dengan Syariah
- Kesesuaian antara akal dan wahyu
- Pengkafiran filasuf Muslim oleh Al-Ghazali
- Jenis kewujudan dan pandangan filasuf
- Tiga prinsip agama
- Takwil Quran dan Hadith
- Perselisihan tentang keadaan Akhirat
- Bahagian ilmu duniawi dan ukhrawi
- Pembahagian logik dan demonstrasi
- Syarak memanfaatkan ruh dan perubatan memanfaat kan badan
- Kesilapan kelompok Asy'ariah
- Cara menyesuaikan falsafah dengan syariah
Bahagian 2: Lampiran

Damimah
Sedutan dari Al-Kasyfu 'an Manahij al-Adillah
Daftar Kata

No comments:

Post a Comment