Tuesday, December 24, 2013

IBNU RUSHD DAN MAZHABNYA


tajuk: Ibnu Rushd Dan Mazhabnya

penulis: Ernest Renan

penterjemah: Andar Nubowo

penerbit: IKD

harga: RM30

muka surat: 350 halaman

penerangan:


Ibn Rush adalah wira falsafah dalam tamadun Islam. Beliau membela falsafah dari serangan maut yang dilancarkan oleh al-Ghazali dan memberikan hujjah Qurani tentang keharusan kegiatan falsafah dari sudut syar'i. Jawapan beliau terhadap al-Ghazali dan ulasan beliau terhadap korpus Aristotle Ibn Rushd mempengaruhi tradisi falsafah dalam agama Kristian dan Yahudi. Penyair Dante dalam La Divina Comedia mendendangkan Ibnu Rushd dengan gelaran che'l gran comento feo - orang yang membuat komentar agung kepada falsafah Aristotle. Namun selepas beliau meninggal Ibn Rushd dilupakan beratus-ratus tahun sehinggalah Ernest Renan menerbitkan buku ini dalam tahun 1852. Renan memperkenalkan Ibnu Rushd sebagai susuk rasional dalam tradisi Islam yang turut meletakkan batu asas rasionalisme kepada Eropah. Buku ini juga sekaligus memperkenalkan semula kepada dunia Islam seorang jaguh falsafahnya yang diabaikan. Generasi baru sarjana Islam dari dunia Arab ke Parsi untuk menghirup udara Pencerahan Eropah dan melalui buku Renan dalam bahasa Perancis mereka menemui Ibn Rushd. Melalui penemuan tersebut bermulakan satu revolusi intelektual dalam dunia Islam.

No comments:

Post a Comment