Tuesday, December 24, 2013

PESAN-PESAN TERBESAR AL-QURAN (TIADA DALAM STOK)


tajuk: Pesan-pesan Terbesar Al-Quran

penulis: Fazlur Rahman

penterjemah: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi, Khairul Anam Che Mentri, Ammar Gazali & Eekmal Ahmad

penerbit: MEGC

harga: RM25

muka surat: 235 halaman

penerangan:


Buku ini merupakan karya terjemahan dari tajuk asal, Major Themes of the Quran.


Buku ini membincangkan tema-tema terbesar dalam Quran sebagai sebuah kesatuan, berbeza dangan kebanyakan buku lain yang membincangkan hanya aspek tertentu dari Quran. Pengarang Fazlur Rahman, seorang sarjana Muslim terkemuka di abad moden, banyak menggunakan pendekatan "Quran menjelaskan Quran" untuk membincangkan tema-tema tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, kenabian, wahyu, dan akhirat. Menerusi pembicaraannya, kita dapat menanggapi isyarat dari pengarang bahawa tema-tema terbesar ini mengatasi topik-topik yang lebih kecil, atau hukum-hukum khusus, yang turut disebutkan dalam Quran.

Buku ini merupakan antara karya terbaik dalam bidang kajian Quran dan merupakan salah satu adikarya Fazlur Rahman yang wajib dibaca oleh setiap mereka yang ingin mendalami pemahaman tentang Kitab Induk tersebut. 

kandungan:

-Penghargaan
-Riwayat Pengarang
-Pendahuluan
-Bab:
1. Tuhan
2. Manusia Sebagai Individu
3. Manusia dalam Masyarakat
4. Alam
5. Kenabian dan Wahyu
6. Eskatologi
7. Syaitan dan Kejahatan
8. Kelahiran Masyarakat Muslim
- Lampiran 1: Kelahiran Masyarakat Muslim
- Lampiran 2: Kaum Ahli Kitab dan Kepelbaaian Agama

No comments:

Post a Comment