Tuesday, December 24, 2013

POLEMIK ISLAM & DASAR PEMERINTAHAN


tajuk: Polemik Islam & Dasr Pemerintahan Karya Ali Abdul Raziq

penulis: Muhammad Imarah

penterjemah: Al-Mustaqeem M Radhi & Farhan Afendi

penerbit: IKD

harga: RM25

muka surat: 185 halaman

penerangan:


Diterjemah dari buku asal Al-Islam wa usul al-hukm li Ali Abdul Raziq - Dirasah wa Wathaiq. (Beirut 1972).

"Buku saya tidak ditulis melainkan untuk tujuan ilmiah. Saya tulis buku itu jauh dari keinginan politik, dan bahkan topik utama buku itu tiada kaitan dengan politik, ia tidak melangkaui sempadan akademik."
-ALI ABDUL RAZIQ dalam "Islam dan Dasar Pemerintahan"

"Kajian ini diharap dapat membantu menempatkan buku berkenaan (buku Islam dan Dasar pemerintahan karya Ali Abdul Raziq) dan penulisnya pada martabat yang betul di dalam gerakan reformasi dan pembaharuan umat Arab dan Islam.
-MUHAMMAD IMARAH

Ulasan mengenai buku "Islam dan Dasar Pemerintahan":

" pakah tujuan Institut Kajian Dasar (IKD) menerbitkan buku Islam dan Dasar Pemerintahan?"
- Utusan Malaysia, 2005

"Apabila Islam dan Dasar Pemerintahan diterbitkan dua tahun lalu kami menerima pelbagai reaksi. Mengapakah Institut Kajian Dasar (IKD) menterjemahkan satu karya yang telah ditolak oleh semua ulama' al-Azhar? Buku ini menjawab persoalan tersebut, apakah penolakan tersebut penolakan ilmiah atau penolakan berdasarkan pertimbangan politik?" 
-KHALID JAAFAR, dalam Kata Pengantar

No comments:

Post a Comment